Véčův zážitníček

          osobní fotogalerie Jiřího Večerka Není důležité, jestli je zážitek příjemný nebo nepříjemný. Hlavně musí být silný, abychom si ho navždy pamatovali.
 

Úvodní stránka  /  AKCE A VÝLETY  /  Vystoupení Weytory v Rosa Coeli


VYSTOUPENÍ WEYTORY V ROSA COELI


     Rosa Coeli je v současné době pouze zřícenina ve středověku fungujícího kláštera obývaného jeptiškami premonstrátského řádu, který stával přímo pod hradním kopcem v údolí řeky Jihlavy v katastru obce Dolní Kounice, ležící na jihu Moravy.
Weytora je jméno hudebního uskupení zaměřujícího se na ztvárnění především evropské středověké hudby majícího ve svém repertoáru jak písně duchovního rázu, tak i ryze světského. Dokonalou iluzi období středověku kromě předváděných hudebních čísel zcela jistě dotváří i dobové kostýmy a hudební nástroje, které pod jejich vedením ožívají a navozují tu správnou atmosféru.

     Jelikož Rozárka patřila v tuto dobu mezi členy onoho hudebního tělesa a vzhledem k faktu, že jsem jí nikdy neviděl vystupovat naživo, byl jsem zvědavý a neváhal jsem přijmout nabídku zúčastnit se jako divák jejich vystoupení právě na půdě bývalého kláštera Rosa Coeli. Celé vystoupení bylo koncipováno následovně. Skupiny návštěvníků vždy v pravidelných intervalech přicházely na prohlídku kláštera, ke které jim po celou dobu hrála tematická středověká hudba v podání Weytory doprovázená jak výkladem o historii kláštera z úst místní průvodkyně, tak i výkladem o hudbě z úst účinkujících hudebnic.
     Přestože ze samotného kláštera už kromě obvodových zdí moc nezbylo, vůbec mu to neubírá na zvláštní a tajemné atmosféře. Navíc, když se v jeho prostranstvích rozezvučí středověká hudba linoucí se přilehlými chodbami a celé okolí se ponoří do tmy, která je prosvětlena pouze loučemi, člověk si rázem jako mávnutím kouzelného proutku začne připadat, že se ocitl v úplně jiné době. Pro mě osobně to byl nezapomenutelný zážitek.